Breaking News
Home / Góc Nhìn Alan

Góc Nhìn Alan

Cạnh tranh kiểu Mỹ – GÓC NHÌN ALAN

Trong cuốn sách “42 năm làm ăn tại Mỹ và Trung Quốc” Tiến sĩ Alan Phan có đề cập về cách thức cạnh tranh trong làm ăn của các doanh nhân ở hai thị trường lớn Mỹ và Trung Quốc với những phân tích rất sâu sắc và thú vị. …

Read More »

TƯ DUY VỀ TIỀN BẠC – GÓC NHÌN ALAN

Tư duy tiền bạc

“Kinh Thánh cũng khẳng định là “ người giàu vào thiên đường khó hơn con lạc đà đi lọt qua mũi kim”. Có thể nói là tôi không ưa tiền, nếu không phải là thù ghét… Tuy nhiên, tôi khám phá rất nhanh một điều: tất cả những gì hay …

Read More »