Đoạn video ghi lại cảnh thảm sát kinh hoàng của bầy ong bắp cày. Chỉ với 30 con ong bắp cày, sau 3 giờ, tổ ong mật với số lượng đông gấp 1.000 lần đã bị chúng xóa sổ.

Nguồn Youtube